SorularCategory: SorularKıkırdak Zedelenmesi
tolga asked 1 sene ago

Merhaba 30.05.2016 talus medial dome OCD ile uyumlu görünüm dikkat çekmektedir.ayrıca talusta yaygın medüler kemik iliği ödemi alanları izlenmektedir.naviküler kemikte medüler kemik iliği alanları mevcuttur.kakkaneus santral lateral kesimde yaklaşık 1cm boyutlu kistik lezyon dikkat çekmektedir.flexor hallucis longus tendon kılıfında,tibialis posterior ve flexor digitorum longus tendom kılıflarındada tenosynovite uyumlu mai intenssiteleri izlendi kuneiform kemiklerde medüler kemik iliği alanları mevcuttur.anterior tibiofibular ligaman, posterior tibiofibular ligaman, onterior talofibular ligaman, posterior talofibular ligaman.anterior tibiotalar ligaman,posterior tibiotalar ligaman,tibicancenal ligaman,kalkaneofibular ligaman ve interosseoz ligaman intakt olup sinyal intensiteleri tabidir.tibialis anterior,extensor hallusus longus,extensör digitorum longus,penenous longus ve birevis, tendonlarının siyan intensiteri normal olup değerlendirilmiştir.aşil tendonu normal kalınlıkta olup sinyali tabidir. 09.07.2016 Talusta kalkaneusta navikular kemikte kuboid ve cuneyform kemiklerde fokal kemik iliği ödemi alanları izlenmektedir.Medial talar domda yaklaşık 8 mm lik grade 3 osteokondral lezyon izlenmiştir tanımlanan oluşum dışında.Ayak bileğini oluşturan diğer kemikler normal dizilim ve konfigürasyondadır.kemik iliği sinyal intensitesi ve trabaküler patern normaldir.Eklem aralıkları normal genişliktedir.Konteks normal kalınlıkta ve düzgün olarak izlenmektedir.subkondral sinyal değişiklikleri ve osteofil saptanmadı.Lateral ve medial ligamentlerin kalınlığı ve sinyal karakteristikleri normaldir.Talokalkaneal ve talonavikular eklemler normal olarak değerlendirildi.İnterosseöz ligament intakttır.Aşil tendon kalınlığı ve sinyal karaktesitikleri normaldir.preaşiler yağlı doku açıktır.Tendonlar ve planter aponevrosis ve anlamlı sinyal değişikliği saptanmadı. 27 yaşındayım çok şiddetli ağrılarım olmuyo ama lezyonun ilerlemesinden korkuyorum nasıl bir tedavi yöntemi izlemem gerekir? bu durumu yaşayan arkadaşlardan bilgi almak istiyorum